Gindsomeone dating australia

Obțineți Christian Dating for Free - Microsoft Store ro-MD

These examples may contain colloquial words based on your search.

Christian Dating for Free

Translation of "been out of date" in Romanian Other translations The wire's been out of date for ten years. Telegraful este demodat de 10 ani. Her passport had been out of date for the past two years. Pașaportul ei era expirat de doi ani.

Traducere "analog" în engleză

Suggest an example Other results I don't mind telling you that since I arrived in America, I've been amazed by your out-of-date methods. Vă spun că, din moment ce am ajuns în America Your gindsomeone dating australia also out of date.

Sistemele tale, de asemenea, de actualitate.

gindsomeone dating australia

Maybe this old map is out of gindsomeone dating australia or something. Poate că această hartă veche este vechi sau ceva. Even post-war informal art is out of date. Chiar gindsomeone dating australia război, arta informală e demodată.

been out of date - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context

We-we-we find someone with an out-of-date analog phone. Găsim pe cineva care are un telefon analog perimat.

Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere? Traduceți descrierea înapoi în engleză Statele Unite ale Americii Traduceți Meet beautiful girls and successful men from around the world on Brilic!

I'll ask supermarkets to donate out-of-date food. Tratez copii subnutriți și întreb la supermarketuri dacă au mâncare expirată de donat.

  1. Obțineți Christian Dating for Free - Microsoft Store ro-MD
  2. analog - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  3. Rasă mixtă datând din australia
  4. Our members love the CDFF app to meet and message each other for zero cost.
  5. Dating celulite
  6. Spectacole ciudate de întâlniri
  7. Bine soț site- ul de dating

The tech is out of date, but we should find enough Tehnologia e depășitădar vom găsi destule In the course of time the car falls into decay or becomes out of date. De-a lungul timpului masina cade în degradare sau devine de actualitate. Photos from the beach are out of date. Fotografiile de pe plajă sunt depășite. Installation plaque missing, illegible or out of date.

Translation of "been out of date" in Romanian

Placă de instalare lipsă, ilizibilă sau expirată. Thus the economic forecasts cited by Slovakia in support of its claim are incorrect and out of date.

gindsomeone dating australia

Astfel, previziunile economice citate de Slovacia în sprijinul afirmației sale sunt incorecte și depășite. The Salvadorians are working on an out-of-date list. Salvadorienii lucrează cu o listă expirată. They're about 50 years out of date. Sunt demodate de aproape 50 de ani. The names are out of date.

gindsomeone dating australia

Numele nu mai sunt de actualitate. You know, nursing training is right out of date.

Știi, formarea de asistente medicale este unilaterală. I'm an antique, out of date. Sunt o relicvă, un învechit. Out-of-date rusting ships, with appalling armaments and accommodation.

Joacă Find someone else

Nave ruginite primite ca ajutor, neechipate, nave pe care nici măcar nu le putem folosi. Everything we learned as children is out of date. Tot ceea ce am învățat ca și copii este depășit. Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

Mai multe despre acest subiect