Grupul de date usa

grupul de date usa

datând un văduv de vârstă mijlocie

Documentația publicată de Comisia Europeană a făcut obiectul analizei autorităților pentru protecția datelor reunite sub egida Grupului de Lucru Articolul 29, care a avut drept finalitate emiterea unui aviz. Astfel, a fost analizată, pe de o parte, activitatea comercială a Scutului de Confidențialitate și, pe de altă parte, garanțiile instituite în legătură cu derogările de la principiile Scutului de Confidențialitate pentru scopurile de securitate națională și interes public.

dating twitter sfaturi

Potrivit acestei decizii, Statele Unite garantează un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană către organizaţii din Statele Unite în temeiul Scutului de confidenţialitate UE-SUA, cu condiţia ca respectivele entităţi să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu un set puternic de principii şi garanţii pentru protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal care sunt echivalente cu cele din Uniunea Europeană.

Textul Deciziei Comisiei poate fi consultat aici. În același timp, în sprijinul persoanelor fizice, tot în luna august a fost publicat pe pagina web a Comisiei Europene Ghidul cetăţeanului referitor la Scutul de confidenţialitate UE-SUA.

20 ani dating 17 yo

Ghidul cetăţeanului oferă informaţii generale privind Grupul de date usa de confidenţialitate UE-SUA, dar, în acelaşi timp, prezintă într-o formă succintă obligaţiile companiilor ce sunt parte la Scutul de confidenţialitate UE-SUA, precum şi drepturile de care beneficiază grupul de date usa vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, precum şi dreptul de a se adresa cu plângere.

Astfel, Ghidul cetăţeanului oferă informaţii în legătură cu modalitatea în care persoana vizată se poate adresa cu plângere împotriva unei companii din SUA ce grupul de date usa date cu caracter personal în temeiul Scutului de confidenţialitate UE-SUA la următoarele entităţi: compania din SUA, organismul independent de soluţionare alternativă a litigiilor Alternative dispute resolution Body - ADRautoritatea naţională pentru protecţia datelor, Departamentul de Comerţ, Comisia Federală pentru Comerţ, Comitetul de Arbitraj al Scutului de confidenţialitate UE-SUA.

stratford dating

Textul Ghidului poate fi consultat în varianta în limba engleză aici.

Mai multe despre acest subiect