Site- ul dolphin dating, Conectați campania inteligentă la Google Analytics - Google Ads Ajutor

primul istoric al site- ului dating online regina bee dating

Politica de Confidențialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, situațiile în care le transferăm, precum și drepturile pe care dumneavoastră le aveți în privința prelucrării datelor personale. Ce sunt datele cu caracter personal Datele cu caracter personal site- ul dolphin dating orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care site- ul dolphin dating fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Aceste categorii speciale de date vor fi colectate doar pe baza consimțimântului prealabil expres al dumneavoastră sau pe baza dovezii juste a consimțământului dumneavoastră furnizate de o terță persoană care ne comunică aceste date, în cazurile în care există orice obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date, sau dacă prelucrarea este necesară pentru îndreptarea unei situații juridice de exemplu pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță ; Site- ul dolphin dating de colectare a datelor cu caracter personal Datele personale sunt colectate prin intermediul site-ului www.

Datele pe care le prelucrăm sunt folosite în scopurile specificate sau care rezultă din solicitarea dumneavoastră de exemplu, dacă ați completat un formular de cerere ce ofertă, site- ul dolphin dating putem contacta pentru a vă oferi informații despre produsele și serviciile noastre. Vom prelucra date personale în scopurile menționate la punctele h și i va avea loc doar cu consimțământul dumneavoastră expres. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, datele dumneavoastră pot fi transferate către țări din afara Uniunii Europene, care nu oferă un grad de protecție adecvat.

Trimiteți navigarea

Dolphin Communication Management ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în mod adecvat, indiferent de locul în care sunt transferate. Perioada de retenție a datelor Datele cu caracter personal colectate de Dolphin Communication Management vor fi prelucrate: pe toata perioada executării contractului ulterior încetării contractului, pentru o perioada de 10 ani ulterior expirării perioadei de 10 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă sau termenele de retenție prevăzute de legislația în domeniu și de politica de retenție stabilită de Dolphin Communication Management.

dating site- ul open source software viteză datând din sydney peste 50 de ani

Datele personale colectate în vederea transmiterii de comunicării comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de dumneavoastră. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Articole pe aceeași temă

Actualizarea Politicii de Confidențialitate Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna Aprilie Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Modalități de contact Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți trimite o cerere scrisă la calea Văcăreștietaj 4, biroul nr.

De asemenea, în cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă aflați că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin una aplicație de întâlnire bună metodele de mai sus.

Google Ads Certified Partner.

lupta înainte de întâlniri double dating relație

Mai multe despre acest subiect